Reklama:

To NIE koniec z Aliexpress w Polsce – Fakty!

Ostatnimi czasy dosyć głośno jest na temat nowego projektu ustawy, który spowodowałby, że zakupy na Aliexpress stałyby się nieopłacalne. Wieść o tym wywołała panikę wśród osób nałogowo kupujących z Chin, ale i nie tylko. Ta sytuacja stała się pożywką dla osób, które wymyślały dziwne teorie krążące wokół tej ustawy. My uspakajamy, możecie kupować w spokoju, nic wam nie grozi. W tym artykule dowiesz się dlaczego.

Słowem wstępu.

Na wstępie krótkie przypomnienie o co chodzi. Otóż pojawił się projekt nowej ustawy, która mówiła o tym, że każdy zakup spoza Polski, docierający do nas drogą pocztową ma zostać opodatkowany. Podatek ten ma spoczywać na sprzedawcach, a w przypadku gdy sprzedawca go nie opłaci, zobowiązany do zapłaty podatku w kwocie 40zł – 45zł za przesyłkę, jest klient, czyli adresaci. Co by to znaczyło? Nic innego jak nieopłacalność zakupów na Aliexpress, Ebay czy Amazon oraz z innych sklepów internetowych – zagranicznych.

Grupy Facebookowe i fora internetowe zawrzały. Oliwy do ognia dodaje też fakt iż owa ustawa miała finansować środki na projekt „500+”…

To NIE koniec z Aliexpress w Polsce – Fakty!

W odróżnieniu od innych serwisów, które pewne fakty koloryzowały, a inne to były tylko czyste gdybania, my zajmiemy się faktami. Nie tylko kupujący uznają ten podatek za śmieszny i bezsensowny. Również negują go sami politycy!

Całą ustawę możecie znaleźć pod tym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281601/12334997/12334998/dokument206964.pdf

Zacznijmy od podstaw i samej nazwy ustawy: „Ustawa o podatku OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ”.
Ustawa sprzedaż detaliczną definiuje w ten sposób:

8) sprzedaży detalicznej – rozumie się przez to dokonywane w ramach działalności
gospodarczej zbywcy odpłatne zbywanie towarów w lokalu przedsiębiorstwa, na
podstawie umowy zawartej na odległość, na podstawie umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa oraz w innych przypadkach, o ile nabywca jest konsumentem, a
wydanie towaru nabywcy nastąpiło na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w
przypadku dostarczania towaru przez przewoźnika za miejsce wydania towaru uznaje się
miejsce wydania przez przewoźnika towaru nabywcy; sprzedażą detaliczną nie jest
świadczenie usług, także wtedy gdy w ramach świadczenia usługi następuje zbycie
towarów

Tu jasno jest określone, do kogo adresowany jest ów podatek, i w którym momencie będzie on obowiązywał. W przypadku Amazona pewnym jest, że taki podatek by nas obowiązywał, ale w przypadku Aliexpress? Nie… Sprzedawcy z Chin swoje paczki i towary wysyłają z deklaracjami celnymi jako „GIFT” czyli prezent. Taki przedmiot nie jest podchodzi pod znamię sprzedaży detalicznej, gdyż prezentów się nie kupuje, a co za tym idzie daleko mu od towaru, który ustawa definiuje tak:

9) towarze – rozumie się przez to rzeczy ruchome oraz ich części; towarem nie są: posiłki
przygotowywane przez ich zbywcę, energia elektryczna, gaz ziemny dostarczany do
konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, woda dostarczana do
konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne oraz ciepło systemowe

Fakt, przedmioty które kupujemy na Aliexpress to ruchomości, ale określenie towar kojarzone jest tylko w połączeniu z punktem poprzednim – definicją sprzedaży detalicznej.

Zatem pierwszy i podstawowy punkt, dlaczego to nie koniec z aliexpress – ciężko udowodnić Urzędowi Celnemu iż zakupiony produkt jest towarem nabytym w drodze sprzedaży detalicznej. Nadawcy przesyłek to przecież osoby prywatne, nigdzie nie podpisują się jako przedsiębiorstwa, bo takimi de facto nie są. Również oznaczenie paczki jako prezent zwalnia kupujących z tego podatku.

Co w przypadku weryfikacji Urzędu Celnego odnośnie naszej paczki? Wówczas są dwie opcje, albo brniemy w zaparte iż jest to prezent od znajomego z Chin, albo poddajemy się opłacie przekazując informacje odnośnie sprzedaży, ALE OD OSOBY PRYWATNEJ!. Przecież ustawa o podatku mówi jasno, iż tyczy się on zakupu zbywanego towaru w ramach działalności gospodarczej zbywcy.

Rozdział 2, Art. 4.1 Punkt 5 :
Sprzedawcą detalicznym jest osoba prawna, jednostka organizacyjną niemającą
osobowości prawnej lub osoba fizyczną prowadząca sprzedaż detaliczną.

Taki zakup z Aliexpress należałoby traktować jako sprzedaż okazjonalną od osoby fizycznej.

Rozdział 3, Art. 6.
Przedmiotem opodatkowania jest sprzedaż detaliczna.

Także powyższe fragmenty ustawy jasno stwierdzają iż nie ma się czego obawiać. Cała ustawa powstała z myślą o sklepach z dużym obrotem czyli słynnych „podatkach od hipermarketów”. Nikt z rządzących nie rozmyślał o opodatkowaniu Aliexpress. Nakładanie opłat na e-commerce ma na celu zamknięcie luk prawnych dla sprzedawców typu H&M, House, Tesco itp.

Rozdział 4 Art. 11. 1.
W przypadku towaru dostarczanego za pośrednictwem przewoźnika od
sprzedawcy detalicznego z siedzibą poza terytorium RP, do nabywcy będącego
konsumentem, przewoźnik jest zobowiązany do uzyskania od wysyłającego oświadczenia o
uiszczeniu podatku, o podleganiu zwolnieniu z podatku albo oświadczenia, że przesłanie
przesyłki nie jest związane z dokonaniem sprzedaży detalicznej przesyłanych przedmiotów.
2. Przewoźnik, który nie spełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany,
jako płatnik podatku, pobrać podatek od wysyłającego, naliczony od zadeklarowanej wartości przesyłki, a w przypadku niezadeklarowania wartości przesyłki – w ryczałtowej wysokości 40zł od takiej przesyłki.

Jak to rozumieć? Bardzo prosto. Wysyłający towar z Aliexpress musi być sprzedawcą detalicznym. Jeżeli taki sprzedawca nie poświadczy dokumentów, że jest zwolniony ze sprzedaży detalicznej (zapewne oświadczenie o tym, że jest osobą prywatną), przewoźnik (Poczta Polska) będzie musiała taki podatek ściągnąć od wysyłającego, czyli od sprzedawcy z Chin! Do tego naliczony od zadeklarowanej wartości przesyłki zgodnie ze stawkami podanymi w ustawie, a w przypadku braku deklaracji – 40 zł od przesyłki.

Czy wyobrażacie sobie jak bardzo utrudniona zostanie wówczas praca poczty i urzędu celnego? Po pierwsze, nigdzie ustawa o podatku nie mówi, że zobowiązanie do zapłaty będzie należało do konsumenta! Po drugie, ustawa ta tyczy się przedsiębiorstw polskich, a w szczególności sieci handlowych i franczyzowych!

Przesyłki z Aliexpress będą docierały bez problemu.

Na sam koniec przytoczę uwagi Ministra Spraw Zagranicznych na temat tego podatku.
Cała uwaga dostępna jest do pobrania tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12281601/12334985/12334988/dokument207658.pdf

KLIKNIJ ABY POWIĘKSZYĆ:

To NIE koniec z Aliexpress w Polsce - Fakty! To NIE koniec z Aliexpress w Polsce - Fakty!

Poza tym szereg uwag składają np. MSWiA czy nawet UOKIK. Wszystkie te dokumenty do poczytania są dostępne pod tym linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281601/katalog/12334985#12334985

 

Podsumowanie:

Możemy spać spokojnie, nasze przesyłki z Aliexpress będą bez problemu do nas docierały, a my sami nie zapłacimy za nie żadnego podatku – poza VAT lub cłem, jak zawsze.

Reklama: